01Klub dôchodcov Krasňany usporiadal pre svojich členov fašiangové posedenie, ktoré sa konalo dňa 9.2.2010 o 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom. Na úvod stretnutia sa prítomným prihovorila predsedníčka klubu p. Božena Rechtoríková.

Zhodnotila činnosť klubu, oboznámila  prítomných s pripravovanými akciami v roku 2010 a všetkým popriala dobrú zábavu.
So svojím programom vystúpila spevácka skupina Krasňanka.  Posedenie spríjemnil ľudovými piesňami na heligónke p. Ondrej Cigánik.
Pri dobrej hudbe, občerstvení a poháriku vína strávili dôchodcovia príjemné  popoludnie.