4V obci Krasňany sa už niektoré podujatia stali tradičnými. Jedným z nich je aj sviatok našich mamičiek – Deň matiek, ktorý si každoročne pripomíname a Vítanie jari, ktorý organizuje pán Rugerro Gadotti, majiteľ kaštieľa v Krasňanoch. Tento rok nám sviatky pripadli na nedeľu 8. mája. A práve v túto nedeľu sme pripravili veľkú pestrofarebnú kyticu pre naše mamičky a pána Gadottiho.

Pani učiteľky s deťmi zo ZŠ a MŠ Krasňany pripravili kultúrny program, ktorý rozohrial všetky srdiečka v sále kaštieľa. Do programu prispeli heligonkári krásnymi piesňami a tanečný súbor Dúha ľudovými tancami. Kultúrna komisia s pánom starostom pripravila malý darček pre každú mamičku – rozkvitnutý karafiát.

Na záver všetkých účinkujúcich prítomní odmenili veľkým potleskom a pán starosta pripravil pre deti MŠ sladké prekvapenie v podobe čokoládovej bonboniéry a deti zo ZŠ obdaroval čokoládovými vajíčkami pán Gadotti. Mamičky a staré mamičky boli právom hrdé na svoje ratolesti a deti sa tešili, že mohli ukázať čo v nich je.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave celého kultúrneho programu podieľali, a to učiteľom a žiakom ZŠ, MŠ, heligonkárom a tanečníkom zo súboru Dúha a ich vedúcim.