P1030670Obecná knižnica a Klub dôchodcov Krasňany v snahe o uchovanie ľudových tradícií v našej obci a odovzdávanie ich nasledujúcim generáciám poriada pravidelne rôzne výstavky a krúžky šikovných rúk, aby vzbudila u detí záujem o rôzne aktivity zamerané na zručnosť a obnovu niekdajšieho umenia našich predkov.

Výstavka zameraná na ľudové umenie – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, košíkarské umenie, drevorezba a kroje, bola situovaná v spoločenskej miestnosti v budove obecného úradu od 14. júna do 21. júna 2011. Do výstavky sa zapojilo 50 občanov, ktorí si zachovali tieto úžitkové predmety a cenia si ich ako pamiatku na svojich blízkych.

Je na nás seniorov, aby sme sa venovali deťom a mládeži, čo sa týka zručnosti a nácviku starších ľudových piesní. Ženy zo speváckej skupiny Krasňanka sú im v tom dobrým vzorom. Veríme, že spomínané akcie budú organizované i v budúcnosti a zapojí sa do nich viac občanov Krasňan.
Na výstave sa zúčastnilo 316 návštevníkov, ktorí obdivovali šikovnosť a zručnosť našich občanov. Pani učiteľky základnej školy výstavu ručných prác výchovne využili na písomný a výtvarný prejav detí.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi ručnými prácami a zvlášť ďakujeme p. V. Holúbkovi a Ľ. Kabatiarovi za zhotovenie stojanov na ľudové kroje.