IMG 4083Dňa 1. novembra 2011 sa v dome smútku konala slávnostná svätá omša z príležitosti 20-teho výročia otvorenia a posvätenia Domu smútku – kaplnky v Krasňanoch. Svätú omšu celebroval diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.


Omša sa začala príhovorom starostu obce: „Vaša excelencia, otec biskup Tomáš Galis, vážené slávnostné zhromaždenie. Zišli sme sa tu na počesť 20–teho výročia výstavby a posvätenia kaplnky Všetkých svätých v Krasňanoch. Dovoľte mi, ako starostovi obce, Vás všetkých na tejto milej slávnosti privítať. Zvlášť by som chcel privítať, Vaša excelencia, otec biskup Vás. V mene všetkých veriacich Krasňan chcem vyjadriť radosť z toho, že ste prostredníctvom pána farára prijali naše pozvanie a že môžeme spoločne s Vami sláviť túto svätú omšu. Chceme sa ňou poďakovať Bohu za jeho veľké skutky, veď už 20 rokov sa môžu veriaci našej obce 2-krát v týždni zúčastňovať slávenia svätých omší v týchto priestoroch. Táto svätá omša nech je oslavou Boha, ktorý robí veľké divy a skutky voči malým, ktorý ľudí zjednocuje a uschopňuje ich k tomu, aby spolupracovali na dobrých veciach. Vaša excelencia, otec biskup, cíťte sa tu dobre."

 

Po svätej omši bolo pre pozvaných hostí pripravené slávnostné pohostenie a kultúrny program v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.
Na začiatok sa prítomným prihovoril starosta obce. „Vaša excelencia, otec biskup, vážený pán farár, pán kaplán, vážení zástupcovia firmy Kia Motors, vážení páni starostovia, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hasiči, milí hostia, priatelia, ešte raz Vás všetkých srdečne vítam na oslave 20-teho výročia výstavby a posvätenia Kaplnky Všetkých svätých v Krasňanoch.
V našej obci nie je kostol. Pred 20-timi rokmi pri dostavbe Domu smútku sme rozhodli, že vnútorné priestory prispôsobíme tak, aby vznikla kaplnka, kde by sa dali vysluhovať sväté omše. Pôvodne pre našich starších spoluobčanov, ktorí mali problém dochádzať do varínskeho farského kostola. Časom začali navštevovať tieto sväté omše aj mladší krasňanci. Samozrejme, že priestory začali byť malé. Kaplnka sa pristavila. Po 20-tich rokoch sa na jej vzhľade podpísal aj zub času. Keď sme sa na začiatku roka začali pripravovať na slávenie 20-teho výročia jej postavenia a vysvätenia, všetkým poslancom bolo jasné, že je potrebné kaplnku zrekonštruovať. Rekonštrukcia bola úspešne zrealizovaná.
V prvom rade musím povedať, že bez finančnej pomoci spoločnosti Kia Motors Slovakia by sa nám to nepodarilo. Chcem sa veľmi pekne poďakovať jej zástupcom za finančný dar 13 000,00 EUR, za ktoré sme kaplnku zrekonštruovali. Chcem sa poďakovať pracovníkom spoločnosti Kia Motors, ktorí sa v rámci dobrovoľníckej činnosti zúčastnili prác na obnove kaplnky bez nároku na odmenu. Vďaka patrí aj Mariánovi Hliníkovi, ktorý so svojimi spolupracovníkmi rýchlo a kvalitne stavebné práce na obnove kaplnky zrealizoval. Ďalej chcem poďakovať p. Albínovi Rechtoríkovi, Stanislavovi Zakopčanovi a Rudolfovi Krajčíkovi, ktorí materiálne alebo prácou bezplatne prispeli k obnove kaplnky. Vďaka patrí aj hasičom, ktorí pomohli demontovať lešenie. Ženám, ktoré nezištne upratovali a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. Osobitne sa chcem poďakovať za prístup a výbornú spoluprácu pánu farárovi Mišurovi.
Naša obec sa rozvíja a má predpoklady ďalšieho rastu. V blízkej budúcnosti by tu mohlo vyrásť až 150 nových domov. Chcem vyjadriť nádej, že raz tu dozreje aj myšlienka na výstavbu kostola.
Aby sme si tieto slávnostné chvíle predĺžili a spolu užili, pripravili sme pre Vás malé pohostenie. A aby sme sa tu cítili dobre, požiadal som naše deti a našich dôchodcov o malý kultúrny program. Cíťte sa tu všetci dobre."

V rámci kultúrneho programu vystúpili spevácka skupina Krasňanka, heligonkári pod vedením p. Čerňanského, Ľudová hudba Stratenec a Detský folklórny súbor Dúha.