P1040983Obecný úrad Krasňany a Klub dôchodcov Krasňany usporiadali vo štvrtok 17. novembra 2011 pre všetkých dôchodcov našej obce posedenie v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.
Na úvod sa všetkým prítomným prihovorila p. Mária Rampašeková, predsedkyňa sociálnej komisie a starosta obce Ing. Miroslav Bielka.

O kultúrny program sa postarala spevácka skupina Krasňanka a heligonkári pod vedením p. Čerňanského. Spev a zvuk harmoniky znel veselosťou po celý večer. Nechýbal pohár dobrého vínka a výborný guláš.

Je už len milou povinnosťou zaželať všetkým starším občanom veľa zdravia, lásky, porozumenia, aby sa tešili vo svojich rodinách medzi svojimi najbližšími aj z tých malých čriepok radosti každodenného života.

Peknou kolekciou vianočných medovníkov sa prezentovala p. Alena Zakopčanová, ktorá pravidelne pripravuje pre Obecnú knižnicu a Klub dôchodcov medovníčky na rôzne príležitosti.