18. februára 2012 - fašiangový sprievod po obci...