V pondelok 30. apríla 2012 postavili mladí hasiči pred požiarnou zbrojnicou máj.