P1060247Poďakovanie účastníkom, usporiadateľom a partnerovi podujatia Výstava historických vozidiel spojená s vystúpením swingovej skupiny Funny Fellows Obec Krasňany vyslovuje poďakovanie všetkým účastníkom ako i usporiadateľom akcie Výstava historických vozidiel, ktorá sa konala 14. júla 2012 v záhrade kaštieľa Krasňany.

Osobitné poďakovanie patrí poslancovi p. Jánovi Bielkovi – autorovi myšlienky podujatia, p. Ing. Pavlovi Skálovi - predsedovi Klubu historických vozidiel Žilina a firme GRL. s.r.o., Žilina, ako vlastníkovi kaštieľa Krasňany, za poskytnutie priestorov.

Zvlášť chceme poďakovať hlavnému partnerovi podujatia Kia Motors Slovakia, s.r.o. za finančné zabezpečenie akcie.

Taktiež ďakujeme za materiálnu pomoc firme Pongrácz, s.r.o., kuchárom za výborné občerstvenie, pracovníkom obce za prípravu prostredia, hudobníkom a zvukárom za výbornú kulisu, usporiadateľom za bezchybný priebeh akcie, podporovateľom za ich ochotu prispieť zdarnému priebehu akcie.

Veľká vďaka za super akciu a prezentáciu obce Krasňany.
Pevne veríme, že výstava historických vozidiel sa stane v Krasňanoch tradíciou, na ktorú budú všetci domáci pyšní.

Ing. Miroslav Bielka, starosta obce Krasňany

Fotogaléria z podujatia Výstava historických vozidiel