P1060906Obec Krasňany, DHZ Krasňany a DFS Dúha Krasňany poriadali v sobotu 25. augusta 2012 v športovom areáli Oslavy sv. Moniky, patrónky obce Krasňany. Hasičské družstvá Krasňany a Lysica si zmerali svoje sily v súťaži. Futbalové družstvá - "starí páni" - Krasňany, Stráža a Varín odohrali priateľské zápasy.

O príjemnú hudbu sa postaral DJ Jaroslav Švec. O bohatý kultúrny program sa postarali Krasňanskí heligonkári pod vedením Martina Čerňanského, Detský folklórny súbor Dúha Krasňany, Ľudová hudba Stratenec Krasňany, Spevácka skupina Krasňanka,

Folklórny súbor DEVA z Višňového, Buková muzika Jožka Ďuračku z Višňového, Folklórna skupina z Krásna nad Kysucou, Terchovská muzika Jána Ďuračku a na heligónke zahral najmladší účinkujúci Janko Krajčík z Krasňan.
Pri príležitosti 5. výročia vzniku Krasňanských heligonkárov odovzdal starosta obce Ing. Martinovi Čerňanskému Ďakovný list za jeho kultúrny prínos obci a výučbu hry na heligónke.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia, účinkujúcim za vystúpenie, kuchárom za výborné občerstvenie a zvukárovi za super kulisu. Osobitne ďakujeme generálnemu partnerovi Kia Motors Slovakia s.r.o. za finančné zabezpečenie osláv.

Fotogaléria z osláv sv. Moniky 2012