P1070339S príchodom jesenných dní, keď príroda žiari najkrajšími farbami, prichádza október  - mesiac úcty k starším. Stalo sa už milou tradíciou, že sa s našimi dôchodcami pri príležitosti tohto sviatku stretávame. Aj tento rok sme dňa 4. novembra 2012 pripravili pre našich starších spoluobčanov malé pohostenie. Dôchodcovia, ktorí v tomto roku oslávili jubileum, dostali darček.


Prítomným sa prihovorila predsedkyňa sociálnej komisie p. Mária Rampašeková. Popriala všetkým dôchodcom pevné zdravie, veľa spokojnosti, aby sa vždy stretávali iby s úctou a porozumením a od svojich najbližších, aby dostávali veľa lásky, porozumenia a rodinnej pohody.

V programe vystúpili Aneta Kvaková, Lenka Kabatiarová, Krasňanskí heligonkári a spevácka skupina Krasňanka. Počas celého posedenia sa o príjemnú hudbu postaral DJ Ján Kubala.

Fotogaléria z posedenia dôchodcov