P1070527Vo štvrtok 6. decembra o 16:30 hod. zavítal do našej obce Mikuláš s anjelom a čertom. Deti sa na neho veľmi tešili, tie smelšie mu aj zarecitovali. Mikuláš dal všetkým prítomným deťom sladké balíčky.
Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia.


Sponzori podujatia:
Aluma ČS, s.r.o.,  Krasplast AMG, s.r.o.,  Plastoban s.r.o.,  Pongrácz, s.r.o. - Ingrid Špirková Willigerová,  Potraviny Mija - Božena Balátová,  Záhradníctvo - Ing. Blažej Chmeliar

Fotogaléria z akcie Stretnutie s MIkulášom