P1070966Obecná knižnica v Krasňanoch v spolupráci s Klubom dôchodcov za účelom zachovania ľudových tradícií uskutočnili v dňoch veľkonočného trojdnia sprievod s rapotami a rapkáčmi po obci v zvyčajnom čase obedňajšieho a večerného zvonenia. Sprievodu sa zúčastnilo 21 chlapcov a dvaja členovia z Klubu dôchodcov p. Ján Bielka st. a p. Filip Tichý. Účastníkov neodradilo ani nepriaznivé počasie.


Na podnet niektorých členov Klubu dôchodcov sa táto akcia uskutočnila po takmer 30-tich rokoch. Oživením tejto peknej veľkonočnej tradície bolo priblížiť mladej generácii zvyky ich rodičov a starých rodičov. Tí mali rapoty a rapkáče ešte "pre každý prípad" odložené na pôjdoch.


Zachovali si ich títo občania:
Ján Bielka st., Michal Bielka, Milan Michalčík, Michal Stanko, Pavol Zázrivec a Božena Trnková.
Nové rapoty vyrobili majstri od dreva:
Vladimír Holúbek, Vladimír Cigánik, František Cigánik, Pavol Kasák, Peter Kasák.
Za ich ochotu a snahu ďakujeme.
Poďakovanie patrí aj p. Branislavovi Gachovi za sponzorský dar - sladkosti pre účastníkov sprievodu a taktiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení tejto zaujímavej akcie.

Fotogaléria: