P1080213V nedeľu 12. mája 2013 sa v sále kaštieľa Krasňany uskutočnil kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. V úvode sa mamám a starým mamám prihovoril starosta obce Ing. Miroslav Bielka. Vyzdvihol ich cit, lásku, porozumenie, trpezlivosť a obetavosť.

A potom už javisko patrilo spevu a tancu. O milý kultúrny program sa postarali žiaci zo základnej školy, Folklórny súbor DÚHA a heligonkári.

Všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na príprave podujatia srdečne ďakujeme.

Fotogaléria z podujatia Deň matiek