1_55Táto aktivita sa uskutočnila v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, projekt Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl.
Partnerské obce Krasňany - Střítež patria medzi oblasti s hlbokými kultúrnymi tradíciami.

Zároveň sú tieto tradície veľmi rôznorodé a odlišné. Myšlienkou aktivity "Deti prenesené do minulosti" bolo, aby deti základných škôl určitým spôsobom zmapovali tradície charakteristické pre svoju obec a prezentovali na spoločnom podujatí, ktoré sa konalo 2. mája 2013 v našej obci.

V rámci spoločnej činnosti bol v školskom areáli postavený máj, deti za pomoci učiteľov pripravili kultúrny program, vystúpili tanečníčky z Folklórneho súboru DÚHA a krasňanskí heligonkári. Spoločne navštívili kaštieľ Krasňany a potom sa presunuli do spoločenskej miestnosti nad obecným úradom, kde bola situovaná výstava ručných prác, krojov, výrobkov z dreva, vyrezávaných výrobkov, tepaných zvoncov a iných zachovalých starožitností, ktoré používali naši predkovia.

Výstavu pripravili ženy z klubu dôchodcov.

Fotogaléria z akcie Deti prenesené do minulosti: