P10803182. jún 2013 patril v našej obci deťom. DHZ Krasňany v spolupráci s Obcou Krasňany usporiadal pre naše deti sviatočné nedeľné popoludnie, ktoré sa konalo v športovom areáli.

Pre deti boli pripravené nafukovacie atrakcie - kĺzačka a preliezka, veľký úspech u detí  "zožalo" aj maľovanie na tvár, trampolína,  nechýbala ani bohatá tombola a na záver tradičná zábavka  "pena". Úsmevy na tvárach detí sú dôkazom toho, že sa sviatočný deň vydaril.
Touto cestou chcerme poďakovať hlavnému organizátorovi akcie DHZ Krasňany a všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení podujatia. Veľká vďaka patrí aj sponzorom za ich štedrosť.

Sponzori podujatia:
Aluma ČS, s.r.o., Krasňany
Krasplast, spol. s r.o., Krasňany
PLASTO-BAN, s.r.o., Krasňany
SATIA-okná, s.r.o., Krasňany
Urbárska obec Krasňany
IZOMATECH, s.r.o., Teplička nad Váhom
Coba automotive, s.r.o., Vyšné Kamence
Václav Špirka EKODENDRA-D, Krasňany
Reštaurácia a pizzéria u Babky Varín
Mäsiareň Varín - Michaela Kepičová
Second hand Varín
Vinotéka Varín
Palatech, s.r.o., Žilina
XENEX, s.r.o. Krasňany
Nová Farma Krasňany
Jozef Bielka
Radovan Bielka
Branislav Gacho
Marián Hliník
Rastislav Trnka
Rastislav Žemel

Fotogaléria z MDD