P1090602Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa stretávame so seniormi našej obce. Spoločenská miestnosť nad obecným úradom sa zaplnila dôchodcami vo štvrtok 24. októbra. Na slávnosti sa prítomným prihovorilii predsedkyňa sociálnej komisie p. Mária Rampašeková a starosta obce Ing. Miroslav Bielka.

Popriali dôchodcom pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života v kruhu svojich blízkych. Jeseň ich života nech je plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

Dôchodcovia jubilejúci v tomto roku dostali k svojmu sviatku malú pozornosť. Pre všetkých bolo pripravené chutné občerstvenie a bohatý kultúrny program, v ktorom si učinkujúci uctili seniorov peknou básňou, piesňou, milým slovom, poďakovaním a rezkým tancom.

Fotogaléria z podujatia