DSC00501V rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013, projekt „Spolupráca, ktorá nepozná hranice“ sa v stredu 16.10.2013 uskutočnil výlet občanov našej obce do poľskej gminy Strumieň. Účastníkov srdečne privítali v kultúrnej miestnosti Baków, kde bolo pripravené občerstvenie.

Následne sa všetci presunuli do najstaršej a najväčšej obce v Gmina Strumień do Pruchny, kde navštívili vidiecke centrum integrácie. Tu sa nachádza veľká spoločenská miestnosť s javiskom, verejná knižnica a izba Emílie Michalskej. Potom sa slovensko-poľská skupina presunula do galérie na radnici v Gmina Strumień,

kde bola situovaná výstava Poľovníctvo-Príroda-Kultúra a neskôr do Pszczynie na hrad Pless a do zámockého parku. Bola to príležitosť na nadviazanie spolupráce a integrácie medzi seniormi, keďže prevažnú časť našich účastníkov zájazdu tvorili práve seniori. I keď nám počasie neprialo, bolo veľmi dobre a veríme, že sa opäť stretneme.