P1090877V sobotu 4. januára 2014 sa v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom konal Benefičný Trojkráľový koncert, ktorý poriadal FS DÚHA v spolupráci s obcou Krasňany a OZ Spojme srdcia pre zdravie.
Program benefičného koncertu bol zostavený tak, aby potešil prítomných divákov a spríjemnil im doznievajúce vianočné sviatky.

V rámci kultúrneho programu vystúpili: FS DÚHA Krasňany, Zuzana Gacíkova a ĽH FS Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta, spevácka skupina Tíšina, Ženská spevácka FS Zvonica zo Strečna, ĽH Janky Ďuranovej z Dolnej Tižiny a Ing. Martin Čerňanský a heligonkári.


Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Benefičného Trojkráľového koncertu ďakujeme.
Osobitné poďakovanie patrí sponzorom a divákom za ich štedrosť. Vyzbierané finančné prostriedky sú dôkazom ochoty a spolupatričnosti. Vyzbieralo sa 750,- Eur, ktoré boli prerozdelené ťažko zdravotne postihnutým deťom našej obce.

Fotogaléria z podujatia