P1120751Obec Krasňany, FS DÚHA a DHZ obce Krasňany poriadali v dňoch 23. – 24. augusta 2014 obecné slávnosti z príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Oslavy začali v sobotu hasičskou súťažou o Putovný pohár Memoriál Miroslava Cigánika, na ktorej sa zúčastnilo 12 hasičských družstiev.

Súťažilo sa v troch kategóriách: ženy, muži a muži nad 40 rokov. Za pekného slnečného počasia dal nastúpiť hasičské družstvá predseda DHZ obce Krasňany p. Jozef Trnka, podal hlásenie starostovi obce a privítal riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline podplukovníka Ing. Jána Peknušu a ostatných prítomných.

Súťaž prebiehala na dva pokusy. Po skončení oficiálnej súťaže nastúpil kolektív mladých krasňanských hasičov, ktorý previedol ukážkový požiarny útok s vodou a to s časom 24 sekúnd.

Po tomto skvelom výkone starosta obce Krasňany odovzdal ceny v jednotlivých kategóriách.
Kategória muži: 3. miesto DHZ Klubina, 2. miesto DHZ Lutiše a 1. miesto DHZ Nová Bystrica.
Kategória ženy: 3. miesto DHZ Dolná Tižina, 2. miesto DHZ Stará Bystrica a 1. miesto DHZ Nová Bystrica.
Kategória muži nad 40 rokov: 3. miesto DHZ Gbeľany, 2. miesto DHZ Krasňany a 1. miesto DHZ Stará Bystrica.

Putovný pohár si odniesli hasiči z DHZ Nová Bystrica. Ostatným hasičským družstvám boli odovzdané diplomy za účasť na súťaži. Nakoniec starosta obce odovzdal domácemu kolektívu mladých hasičov za skvelý výkon Hasiča - x plode. Po vyhodnotení súťaže sa hasičské družstvo pod vedením predsedu DHZ Krasňany p. Jozefa Trnku, predseda DHZ Stará Bystrica p. Viktor Skaličan, starosta obce Ing. Miroslav Bielka a zástupkyňa starostu obce p. Marika Rampašeková odobrali položiť veniec na hrob bývalého veliteľa DHZ p. Miroslava Cigánika, kde si uctili jeho pamiatku.

Nedeľa začala slávnostnou svätou omšou na nádvorí kaštieľa, ktorú celebroval generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček. Program pokračoval v poobedňajších hodinách v športovom areáli príhovorom starostu obce, uvedením knižnej publikácie „Krasňany našich predkov" od autora Petra Šušku a udelením čestného občianstva prezidentovi Kia Motors Slovakia, s.r.o., ktoré si osobne prevzal Eek-Hee Lee. Žilinský samosprávny kraj udelil Litteras Memoriales obci Krasňany pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky. Ocenenie starostovi obce odovzdal p. Ľubomír Sečkár. Predsedníctvo Okresného výboru DPO v Žiline udelilo starostovi obce vyznamenie III. stupňa za spoluprácu s DPO SR. Je to prvé vyznamenanie v rámci okresu Žilina, ktoré sa vydáva nečlenom DPO.
Potom už pódium patrilo folklóru. V rámci kultúrneho programu, ktorý moderoval p. Anton Hudák, sa predstavili Dúhovčatá, FS DÚHA Krasňany, Spevácka skupina Krasňanka, Heligonkári z Krasňan, spevácky súbor „Nadzieja" z Drogomyšla z partnerskej poľskej Gminy Strumieň, Oprášené krpce, Ján Chudoba so synmi, Spevácka skupina Tíšina, Ľudová hudba Stratenec, Folklórne zoskupenie Šorce, Roman Bienik a Helena Záhradníková. Na záver FS Dúha a Krasňanka zaspievali „krasňanskú hymnu" Veru nám je dobre v tých Krasňanoch bývať.
Osláv sa zúčastnila aj delegácia z partnerskej Gminy Strumień. Slávnosti zakončila tanečná zábava, ktorá trvala až do polnoci.

Obec Krasňany vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým sponzorom za finančnú či materiálnu pomoc pri uskutočnení podujatia a taktiež všetkým, ktorí svojou prácou, angažovanosťou a aktívnym prístupom prispeli k dôstojnému priebehu osláv. Taktiež ďakujeme vzácnym hosťom, vystupujúcim, rodákom, občanom Krasňan a všetkým účastníkom osláv za účasť.

Vďaka patrí sponzorom: SATIA-okná, s.r.o., Pongrácz, s.r.o.,  Coba Automotive, s.r.o.,  A.M.E. PRESSTA, s.r.o.,  Krasplast AMG, s.r.o.,  Plastoban, s.r.o.,  Xenex, s.r.o.,  M&G - IRON, s.r.o.,  Pavol Prekop, spoluoorganizátorom osláv: predsedovi a členom výboru DHZ obce Krasňany, vedeniu a členom DFS Dúha, za obec – aktívnym poslancom a zamestnancom obce.
Motto osláv: „Národ, obec, človek, ktorý si váži svoju minulosť, má nádej, že v spomienkach, slove a piesni bude žiť stále.

Fotogaléria z podujatia