P1130622Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov svojich trošku... Aj toto bola jedna z básničiek krasnianskych detí pre Mikuláša, ktorý zavítal do našej obce v piatok 5. decembra 2014. Jeho príchod rozžiaril nielen detské očká, ale aj svetielka na vianočnom stromčeku pred hasičskou zbrojnicou.

Samozrejme prišiel s ním aj jeho pomocník nezbedný čert, ktorý na začiatku začal vystrkovať rožky, ale Mikuláš ho zahnal do kúta. Niektorí odvážlivci zarecitovali a zaspievali. Mikuláš ich potom obdaril balíčkom sladkostí.
Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás.


Fotogaléria Mikuláš 5. decembra 2014