P134037128. marca 2015 sa kultúrna sála v Strumieńi naplnila veľkonočnými ozdobami a vôňou lahodných veľkonočných pokrmov a dobrôt. Doslova kulinárske majstrovské diela pripravili ženy z Gminy Strumień, z obce Dolný Hričov a Krasňany. Jednotlivé obce prezentovali svoje veľkonočné tradície a špeciality.