DSC01551Je už tradíciou, že sa každoročne v októbri stretáme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Aj po roku sme si našli čas na vľúdne slovo, úsmev a trocha zábavy. Veľmi pekným príhovorom, ktorý mnohých dojal, privítala seniorov našej obce p. Mária Rampašeková a tiež starosta obce.

Starosta zablahoželal všetkým, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho jubilea a odovzdal im darčeky, ktoré ich veľmi potešili. Dobrú náladu im robili Krasňanskí heligonkári a Krasňanské speváčky (naše čiperné ženičky).

Po dobrom jedle, ktoré pripravil kuchár Miloš Dobroň a pri popíjaní vínka si ešte všetci zanôtili a dokonca aj zatancovali. Roztočil to najstarší občan našej obce 90-ročný pán Ignác Peknuša, ktorý svojou energiou všetkých milo prekvapil. Dôkazom dobrej zábavy sú aj zábery z tejto vydarenej akcie.
Všetci sa rozišli do svojich domovov spokojní a s pekným pocitom, že na nich myslíme a vážime si ich.  Veríme, že budúci rok sa stretneme ešte vo väčšom počte ako teraz.
Majme úctu k tým, ktorí si to zaslúžia...


Fotogaléria z podujatia