DSC_0096V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, mikroprojekt "Naše spoločné dedičstvo", aktivita Spoznajme Váš kraj sa v dňoch 8. - 10. júna 2018 konalo podujatie v partnerskej obci Strumień v Poľsku. V rámci tohto podujatia vycestovalo 30 osôb na výlet spojený so spoznávaním regiónu Gminy Strumieň a jej okolia.


V autobuse sa stretol super kolektív, ktorý sa veľmi tešil na aktivity, ktoré nám pripravili v Poľsku. V Strumieni nás privítala burmistrz Anna Grygierek a p. Ewa Kuboszek-Owsiany, ktorá sa o nás starala počas výletu. Program pozostával z návštevy a prehliadky významných kultúrnych a turistických miest v okolí partnerskej Gminy  Strumieň. Na programe si dali skutočne záležať.

Spoznali sme históriu Gminy Strumieň a navštívili sme tam základnú školu, knižnicu, aquapark a športový areál. V obci Pruchna sme navštívili komunálne centrum pre integráciu vidieka a posilňovňu v GCIW v Pruchne. V Skoczove – Kaplicówku – miesto, ktoré navštívil pápež Ján Pavol II. v roku 1995. V Žywieci múzeum a pivovar. V Ochaby Wielke tradičnú poľnohospodársku farmu (usadlosť). V Drogomyšli si prišli na svoje naši požiarnici návštevou ich požiarnej zbrojnice. V obci Zabrze sme navštívili baňu – dol Guido, kde nám ukázali, ako sa fáralo a všetko okolo ťažby uhlia. Všetko to bolo veľmi zaujímavé a poučné. Stretávali sme sa s veľmi príjemnými a priateľskými ľuďmi.

Máme veľa pekných zážitkov a na tento výlet budeme dlho spomínať. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Fotogaléria z podujatia