Dátum vyvesenia
Dátum zvesenia

Názov dokumentu
16.12.2011 31.12.2011 VZN 7/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení
16.12.2011 31.12.2011 VZN 6/2011 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
16.12.2011 31.12.2011 VZN 5/2011 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16.12.2011 31.12.2011 Obecné poplatky
14.12.2011 16.12.2011 Pozvánka na OZ 15.12.2011
05.12.2011 05.01.2012 Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti (opakovaná dražba)
28.11.2011 13.12.2011 NÁVRH Výška obecných poplatkov
28.11.2011 13.12.2011 NÁVRH VZN 7/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl...
28.11.2011 13.12.2011 NÁVRH VZN 6/2011 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ
28.11.2011 13.12.2011 NÁVRH VZN 5/2011 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Písomné pripomienky k návrhu doručiť na Obecný úrad Krasňany do 10 dní
16.11.2011 21.11.2011 Pozvánka na OZ 18.11.2011
15.11.2011 06.12.2011 Zámer - Zariadenie na zhodnocovanie plastových komponentov
K nahliadnutiu sa nachádza na Obecnom úrade Krasňany
02.11.2011 18.11.2011 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
24.10.2011 09.11.2011 Verejná vyhláška ROZHODNUTIE
19.10.2011 24.10.2011 Pozvánka na OZ 21.10.2011
18.10.2011 18.11.2011 Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti
10.10.2011 25.10.2011 Oznámenie o uložení zásielky
30.09.2011 15.10.2011 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
22.09.2011 24.09.2011 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 23.09.2011
09.09.2011 26.09.2011 OZNÁMENIE o začatí konania verejnou vyhláškou
02.09.2011 do odvolania Rozhodnutie - zákaz zakladania a udržiavania otvorených ohňov
02.09.2011 19.09.2011 Vyhláška o upovedomení
26.08.2011 07.09.2011

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
19.07.2011 31.08.2011 Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie