Obec Krasňany v rámci preventívnych opatrení za účelom zníženia možného šírenia koronavírusu vykonala v sobotu 25. apríla 2020 dezinfekciu verejných priestranstiev obce, kde je predpoklad pohybu väčšieho počtu ľudí.

Dobrovoľní hasiči vydezinfikovali autobusové zastávky, športový areál, outdoorové a detské ihrisko v športovom areáli, lavičky, všetky stanovištia kontajnerov na separovaný zber.

Ďakujeme za pomoc členom Dobrovoľného hasičského zboru v Krasňanoch, ktorí dezinfekciu vykonali a Vám občania za to, že počas dezinfekčných prác nevstupujete na tieto priestranstvá, že dodržiavate nariadenia a tým eliminujete šírenie nákazy.