Vo štvrtok 16. februára 2012 sa na Obecnom úrade v Krasňanoch uskutočnila piata zo série regionálnych konferencií o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente povodí.

Konferenciu viedol výkonný manažér programu Ing. Michal Kravčík, CSc.  Na konferencii sa zúčastnili p. Stanislav Janiš - predseda výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Mgr. Peter Markovič - poslanec NR SR, zástupcovia obcí, stavebných úradov, odborných inštitúcií a organizácií miestnej štátnej správy, správcovia lesov, polí, lúk i vodných tokov a zhotovitelia diel.

Súčasťou regionálnych konferencií je aj obhliadka lokality s už zrealizovanými opatreniami.
Vláda SR schválila Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 27. októbra 2010. Program podporuje finančne, odborne aj kapacitne. Cieľom regionálnych konferencií, ktoré sa konajú v rámci tohto programu, je prezentovať dosiahnuté výsledky a skúsenosti starostov, zhotoviteľov i ľudí, ktorí získali prácu vďaka projektom. Výsledky prezentované na regionálnych fórach revitalizácie krajiny sa stanú námetom pre posilňovanie systémových opatrení, aby Slovensko v 21. storočí nebolo ohrozované extrémnymi povodňami či suchom, aby sme mali zdravú klímu i dostatok vody v ekosystémoch krajiny pre človeka, prírodu i krajinu. Zámerom je tiež, aby sa Slovensko stalo inšpiráciou pre iné krajiny Európy i sveta, ako chrániť svoje prírodné zdroje a zabezpečovať prosperitu v regiónoch prostredníctvom udržateľného manažmentu vody v krajine.

Termíny regionálnych konferencií:

  • 19. januára Zemplínska konferencia – Choňkovce (okres Sobrance)
  • 26. januára Hornošarišská konferencia – Kružľová (okres Svidník)
  • 2. februára Toryská konferencia – Krivany (okres Sabinov)
  • 9. februára Spišská konferencia – Hranovnica (okres Poprad)
  • 16. februára Kysucko-Oravsko-Liptovská konferencia – Krasňany (okres Žilina)
  • 23. februára Gemersko-Novohradská konferencia – Hrnčiarske Zalužany (okres Rimavská Sobota)
  • 1. marca Národná vodná konferencia - Bratislava