Dátum výstavby tejto kaplnky nie je známy. Avšak z hľadiska architektúry ju môžeme zaradiť do obdobia baroka. Vo vnútri je umiestnená socha Panny Márie s dieťaťom. Socha je vytesaná z kameňa. Matka Božia so žltou – zlatou korunkou na hlave znázorňuje zemeguľu, sedí, v ľavej ruke drží dieťa, ktoré jej odkrýva pravý prsník – symbol materstva. Je odetá v bielych šatách a purpurovom plášti. Z jej výstavbou sú spojené dve legendy.

Prvá hovorí: „Keď grófska rodina Pongráczovcov prechádzala cez túto časť, splašili sa im kone. Všemožne sa ich snažili zastaviť, ale márne. V tom začala v modlitbách grófka prosiť Matku Božiu o pomoc a prisľúbila, že na tom mieste, kde kone zastavia dá postaviť kaplnku, ako vďaku za vypočutú prosbu." Tak sa aj stalo.

Druhá legenda hovorí, že na tomto mieste vytekal silný prúd vody s liečivými účinkami. Voda z tohto prameňa liečila rany a zápalové ochorenia. Ako keby autor tohto diela predvídal dobu a predpokladal, že ústne podania sa budú meniť. Preto symboliku liečivého prameňa vyjadril tým, že odhalil na intímnom mieste Matku Božiu rukou jej dieťaťa. „Tak ako matka dáva životodarnú silu dieťaťu materinským mliekom, tak nech aj sila tohto prameňa prinavracia život a zdravie."
Vplyvom regulácie potoka sa liečivé pramene v našej obci stratili. Od roku 2000 sa začala kaplnka odkláňať od svojej osi vplyvom silnejúcich a rastúcich koreňov lipy. Táto malá šikmá „veža z Pisy" je registrovaná i v Pamiatkovom úrade v Žiline. O samotnú kaplnku a o skrášlenie jej okolia sa starajú rodiny Šlesárová a Stanková.