K nezanedbateľným kultúrnym a vzdelávacím aktivitám, ktoré majú vplyv na rozvoj duchovného života našich občanov, patrí knižničná činnosť.

Knižnica sídli v budove Obecného úradu. Za jej vedenie je zodpovedná p. Oľga Tichá. Počet súčasných čitateľov je 200. Knižničný fond obsahuje 5400 knižných titulov a každoročne sa dopĺňa nielen z finančných prostriedkov obecného úradu, ale aj knižným darom od obyvateľov obce. Knižný fond  v r. 2007 doplnila aj spoločnosť Aluma ČS, ktorá zakúpila hodnotné encyklopédie.

Knižnica je miestom nielen na požičiavanie a čítanie kníh, ale aj malou kultúrnou miestnosťou obce.


Otváracie hodiny

Utorok 13:00 – 17:00
Štvrtok 13:00 – 17:00

 

Dokument na stiahnutie v PDF: Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Krasňany

Aktivity:
Pravidelne tu organizujú akcie, ktoré prilákajú miestnych čitateľov. Najmenší čitatelia sa 1x mesačne schádzajú v knižnici, kde sa oboznamujú s novými knihami, vedú sa k šetrnému zaobchádzaniu s knihami a detskými prácami prispievajú k výstavke a estetizácii miestnosti knižnice. Organizujú sa besedy s deťmi MŠ a ZŠ, jarné, jesenné a zimné výstavky s ukážkami aranžovania z prírodných materiálov, rôzne besedy a literárne posedenia. Pravidelne sa v knižnici nacvičujú ľudové piesne v spolupráci speváckej skupiny Krasňanka. Knižnica spolupracuje aj s klubom dôchodcov. Vystavujú výšivky, háčkovanie, pletenie a práce z dreva. V knižnici je aj internet.