Fotogaléria OK

Jeseň
Deti v jesennom období pripravili nástenku s touto tématikou, kreslili a vytvárali jesenné dekorácie na výstavku pre čitateľov a širšiu verejnosť. Deti ZŠ čítali v skupinkách knihu J. C. Hronského Smelý zajko v Afrike a vyjadrili sa k prečítaným príbehom. V besede "Moja starká a starký" rozprávali o živote starých rodičov,  o tom ako im pomáhajú, čo všetko pre nich znamenajú a že úcta k starším by mala byť ponímaná ako súčasť života každého človeka.
Pre seniorov pripravili pekné pozdravy s blahoželaním a chorým doručili do poštových schránok. Čitatelia vo väčšej miere využívali požičanie kníh na súťaž Hviezdoslavov Kubín a na odporúčané čítanie do základnej školy.

Jeseň
Obdobie jesene bolo už tradične zahájené výstavkou ovocia, zeleniny a lesných plodov. Z príležitosti mesiaca úcty k starším deti zhotovili seniorom pozdravy a doručili ich do poštových schránok. Deti v tomto období mali záujem o knihy na odporúčané čítanie a na súťaž v prednese poézie a prózy. Deti si pripomenuli 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka a výročia spisovateľov Márie Ďuríčkovej a Ľubomíra Feldeka. V knižnici bola situovaná výstavka kníh zakúpených v rámci projektu Doplnenie knižničného fondu s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Projekt mal pozitívny ohlas u čitateľov. Novými zaujímavými titulmi sa zvýšil záujem o výpožičky.

Jeseň
Druhá vlna pandémie znížila návštevnosť čitateľov v knižnici. Pokračovali sme doručovaním kníh domov, najmä starším čitateľom. Deti i seniori priniesli na jesennú výstavku rôzne pomôcky, plody zo záhrad i prírody.
Deti pripravili pozdravy starým a chorým seniorom z príležitosti Mesiaca úcty k starším a tieto boli doručené do poštových schránok. Ďakujeme všetkým aktívnym čitateľom za darované knihy, ktoré obohatia deti o nové poznatky.

Fotogalérie podujatí v roku 2019

Fotogalérie podujatí v roku 2018

Fotogalérie podujatí v roku 2017

Fotogalérie podujatí v roku 2016

Fotogalérie podujatí v roku 2015

Fotogalérie podujatí v roku 2014