Fotogaléria OK

Jeseň
Druhá vlna pandémie znížila návštevnosť čitateľov v knižnici. Pokračovali sme doručovaním kníh domov, najmä starším čitateľom. Deti i seniori priniesli na jesennú výstavku rôzne pomôcky, plody zo záhrad i prírody.
Deti pripravili pozdravy starým a chorým seniorom z príležitosti Mesiaca úcty k starším a tieto boli doručené do poštových schránok. Ďakujeme všetkým aktívnym čitateľom za darované knihy, ktoré obohatia deti o nové poznatky.

Fotogalérie podujatí v roku 2019

Fotogalérie podujatí v roku 2018

Fotogalérie podujatí v roku 2017

Fotogalérie podujatí v roku 2016

Fotogalérie podujatí v roku 2015

Fotogalérie podujatí v roku 2014

Fotogalérie podujatí v roku 2013

V rámci Týždňa slovenských knižníc a v rámci sviatkov Veľkej noci Obecná knižnica v Krasňanoch pripravila pre občanov a čitateľov knižnice pútavé akcie, ktorých sa zúčastnil veľký počet detí a mládeže. Medzi zaujímavé akcie patrila príprava a výstavka veľkonočných ozdôb, beseda s p. Dagmar Vojtekovou, autorkou kníh "Krasňany" a "Citom k srdcu" a s p. Gabrielou Digaňovou, autorkou knihy "Hlas srdca", kde pútavou formou rozprávali s deťmi o tvorbe svojich kníh.