Fotogaléria OK

Jar
Začiatkom roka sa čitatelia viac venovali odporúčanej literatúre základnou školou a výberom vhodných básní na literárne súťaže.Čítaním obľúbených rozprávok a hravými formami si upevňovali svoje vedomosti a praktické zručnosti. Kreslili obrázky zimy, rozprávkové námety z prečítaných kníh a pripravovali pomôcky na Fašiangy.

Fotogalérie podujatí v roku 2019

Fotogalérie podujatí v roku 2018

Fotogalérie podujatí v roku 2017

Fotogalérie podujatí v roku 2016

Fotogalérie podujatí v roku 2015

Fotogalérie podujatí v roku 2014

Fotogalérie podujatí v roku 2013

V rámci Týždňa slovenských knižníc a v rámci sviatkov Veľkej noci Obecná knižnica v Krasňanoch pripravila pre občanov a čitateľov knižnice pútavé akcie, ktorých sa zúčastnil veľký počet detí a mládeže. Medzi zaujímavé akcie patrila príprava a výstavka veľkonočných ozdôb, beseda s p. Dagmar Vojtekovou, autorkou kníh "Krasňany" a "Citom k srdcu" a s p. Gabrielou Digaňovou, autorkou knihy "Hlas srdca", kde pútavou formou rozprávali s deťmi o tvorbe svojich kníh.