Fotogalérie podujatí v roku 2019

Zima
V adventom období bola aktivita čitateľov zameraná na prípravu vianočnej výstavky. Ozdoby z farebného papiera, vianočné pozdravy, adventné vence, svietniky, háčkované ozdoby a perníčky boli námetom tvorivých dielní. Ďakujeme p. Margite Adamíkovej, p. Božene Brezovskej, p. Lýdii Cigánikovej a p. Marte Kvočkovej za poskytnutie ozdôb na výstavku. Výstavky sa zúčastnili deti i občania našej obce. Deti sa potešili z nových kníh, ktoré dostali pod stromček z obecného úradu Krasňny. Spevácka skupina Krasňanka prispela vianočnými piesňami aj na jasličkovej pobožnosti.

Jeseň
Deti z prineseného prírodného materiálu zhotovili rôzne jesenné aranžmá, postavičky z ovocia a zeleniny, pozdravy a spolu so staršími čitateľmi a ženami pripravili výstavku pre občanov. Ďakujeme p. Irene Babišovej, p. Ľudmile Bačínskej, p. Lýdii Cigánikovej, p. Justíne Hanuliakovej, p. Vilme Hliníkovej, p. Margite Stankovej a p. Anne Švecovej za poskytnutý materiál k výstavke. Pripomenuli si čítaním a nástenkami výročie SNP, 100. výročie narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej a 30. výročie nežnej revolúcie. Spevácka skupina Krasňanka sa podieľala ľudovými piesňami na spoločenskom posedení z príležitosti mesiac úcty k starším.

Jar - leto
Veľká noc a s ňou spojené zvyky - Morena, Rapoty a tvorivé dielne boli hlavnou náplňou aktivít detí. Zhotovili veľkonočné pozdravy aj pre seniorov. Pozdravy ku Dňu matiek, drobné darčeky a čítanie boli zamerané na citovú výchovu v rodine. Deti si pripomenuli 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika zhotovením nástenky a čítaním o jeho živote. Výročia slovenských spisovateľov, ich tvorba, čítanie a rozhovor priniesli výsledky vo zvýšení ich znalostí k daným témam. Na obecnú akciu "Tradičné remeselné trhy" pripravili starší čitatelia rôzne estetické predmety. Rozlúčka s predškolákmi bola zavŕšením celoročnej aktívnej spolupráce. Deti dokázali, že sú do školy dobre pripravené a teraz sa tešia na prázdniny. Spevácka skupina Krasňanka sa zúčastnila krátkym vystúpením na Jánskych ohňoch.


 
Marec mesiac knihy
Počas tohto mesiaca sa záujem o knihy a návštevy knižnice zvyšuje viac ako po iné časti roka. Zamerali sme sa na nasledovné aktivity: deň otvorených dverí; rozprávkové odpoludnia; deň ľudovej rozprávky - čítanie rozprávok Pavla Dobšinského; spoločný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ; večer s Andersenom, anketa "Čo rád čítam, Aké knihy mám doma"; tvorivé dielne - príprava veľkonočných pozdravov, pozdrav 90-ročnému jubilantovi, zdobenie veľkonočných kraslíc, jarná aranžmá.

Zima
Zimné obdobie s dobrou nádielkou snehu sa vyznačovalo zvýšenou aktivitou detí  pri rozhovore o zimných športoch, výberom literatúty s touto tématikou, čo následne i vyjadrili. Fašiangovú náladu sme využili na objasnenie ľudových zvykov z rôznych oblastí Slovenska. Obľúbenou hrou na školu si deti zopakovali poznatky  o spisovateľoch a ich dielach.