Jeseň
Obdobie jesene bolo už tradične zahájené výstavkou ovocia, zeleniny a lesných plodov. Z príležitosti mesiaca úcty k starším deti zhotovili seniorom pozdravy a doručili ich do poštových schránok. Deti v tomto období mali záujem o knihy na odporúčané čítanie a na súťaž v prednese poézie a prózy. Deti si pripomenuli 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka a výročia spisovateľov Márie Ďuríčkovej a Ľubomíra Feldeka. V knižnici bola situovaná výstavka kníh zakúpených v rámci projektu Doplnenie knižničného fondu s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Projekt mal pozitívny ohlas u čitateľov. Novými zaujímavými titulmi sa zvýšil záujem o výpožičky.

Leto
V letnom období bola v obecnej knižnici menšia účasť čitateľov. Časopisy a knihy boli doručované podľa záujmu formou donášky domov. S mladšími čitateľmi individuálne i v menších skupinách boli činnosti na rozšírenie vedomostí o známych spisovateľoch a ich dielach prevádzané hravou formou. Ukážky ručných prác seniorov boli sprostredkované formou fotografií. Výstavka nových kníh prispela k zvýšeniu záujmu o knihy najmä v mesiaci august. Výstavka obilnín za účasti čitateľov prispela k poznávaniu jednotlivých druhov a ich spôsobu požitia. Deti si pripomenuli 77. výročie SNP formou nástenky. V skupinkách pripravili pozdravy jubilantom k ich výročiam.

Jar
Obecná knižnica i v tomto roku umožnila čitateľom výpožičky kníh donáškou do domu. Nové a zaujímavé knihy boli ponúknuté i do MŠ a ZŠ. Veľkonočná výstavka, ako už býva tradíciou, bola zameraná na ozdoby a aranžmá k Veľkej noci, taktiež pozdravy jubilantom a seniorom boli doručené do poštových schránok.
Deň matiek sa niesol v znamení úcty a lásky k mamám, starým mamám a babkám. Darčeky boli nápadité s využitím prírodného materiálu. Relácia do obecného rozhlasu bola iniciovaná ZŠ, p. učiteľkou Stankovou.
Deti vedieme k úcte k starším a aj v čase pandémie je táto úloha prioritou. Ku Dňu detí seniori pomohli pri výzdobe obecnej knižnice a pripravili deťom omaľovánky, farebné kvety a knižky. Výstavku kníh navštevujú deti individuálne.

Zima, vianoce 2020
Predvianočná doba sa niesla v znamení príprav vianočnej výstavky, výrobe vianočných ozdôb a pozdravov, ktoré boli doručené seniorom do poštových schránok a školám bola sprístupnená výstavka elektronickou formou. Deti kreslili obrázky zimy v domácom prostredí i v knižnici, pri dodržiavaní hygienických opatrení. Výpožičky kníh boli realizované formou donášky domov.