Jeseň
Deti v jesennom období pripravili nástenku s touto tématikou, kreslili a vytvárali jesenné dekorácie na výstavku pre čitateľov a širšiu verejnosť. Deti ZŠ čítali v skupinkách knihu J. C. Hronského Smelý zajko v Afrike a vyjadrili sa k prečítaným príbehom. V besede "Moja starká a starký" rozprávali o živote starých rodičov,  o tom ako im pomáhajú, čo všetko pre nich znamenajú a že úcta k starším by mala byť ponímaná ako súčasť života každého človeka.
Pre seniorov pripravili pekné pozdravy s blahoželaním a chorým doručili do poštových schránok. Čitatelia vo väčšej miere využívali požičanie kníh na súťaž Hviezdoslavov Kubín a na odporúčané čítanie do základnej školy.

Leto
V obecnej knižnici sme so staršími čitateľmi pripravili k MDD deťom darčeky a omaľovanky. Deti čítali z tvorby M. Ďuríčkovej a K. Bendovej a svoje dojmy vyjadrili výtvarne. Výstavka výtvarných prác "Boli sme na výlete" zaujala i starších čitateľov a deti boli ocenené drobnými suvenírmi. Deti MŠ sa spoločne prišli rozlúčiť do knižnice a že sa tešia na prázdniny i do školy, vyjadrili piesňami. Obecnú knižnicu navštevovali i odídenci z Ukrajiny. V prázdninovom období prevládali v knižnici rôzne zaujímave hry, skladanie rôznych tvarov, kreslenie, hra na školu a voľné čítanie.

Jar
V jarnom období sme sa zamerali na čítanie zaujímavých kníh a básní s jarnou tématikou. Deti ZŠ sa zapojili do čítania nahlas v miestnom rozhlase pre verejnosť. Deň ľudovej rozprávky bol zameraný hlavne na čítanie rozprávok P. Dobšinského. Zápis čitateľov 1. ročníka ZŠ bol spestrený zaujímavou formou o Guľkovi Bombuľkovi, kde deti dostali klbka vlny a doma si vytvoria Guľka Bombuľka. Veľkonočná výstavka bola sprístupnená širšej verejnosti. Deti vytvárali veľkonočné pozdravy seniorom, vyfarbovali vajíčka, omaľovanky a výtvarne znázornili zvyky na dedine. Nezabudli ani na svoje mamy a ku Dňu matiek pripravili estetické pozdravy. Zo známych spisovateľov sa zamerali na K. Bendovú, K. Jarunkovú, M. Ďuríčkovú, R. Mórica a G. Futovú prípravou obrázkov a čítaním.

Zima
Advent bol spojený s prípravou na najkrajšie sviatky roka Vianoce. Deti v menších skupinách pripravovali vianočné pozdravy, ozdoby a vianočnú výstavku, ktorá bola sprístupnená i elektronickou formou. Vianočné pozdravy seniorom boli odovzdané individuálne. Spolupráca s materskou školou a základnou školou sa uskutočňuje priebežne podľa ich plánov a záujmov. V januári bola beseda o nových knihách, čítanie knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka, ktorú i výtvarne znázornili. Deti druhého ročníka mali záujem o literárnu tvorbu spisovateľky Kláry Jarunkovej. Vybrané diela čítali v knižnici nahlas a na pokračovanie. Deti z MŠ zaujali Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Tieto knihy si aj vypožičali na čítanie. Fašiangy sa niesli v znamení zahrajme sa na klaunov a využili pritom i hračky zvierat.