V rámci Týždňa slovenských knižníc a v rámci sviatkov Veľkej noci Obecná knižnica v Krasňanoch pripravila pre občanov a čitateľov knižnice pútavé akcie, ktorých sa zúčastnil veľký počet detí a mládeže. Medzi zaujímavé akcie patrila príprava a výstavka veľkonočných ozdôb, beseda s p. Dagmar Vojtekovou, autorkou kníh "Krasňany" a "Citom k srdcu" a s p. Gabrielou Digaňovou, autorkou knihy "Hlas srdca", kde pútavou formou rozprávali s deťmi o tvorbe svojich kníh.

Taktiež "Deň s Andersenom" z príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy sa zapísal do povedomia detí či už čítaním rozprávok alebo súťažnými anketami, krížovkami a hádankami.

V Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline sa v dňoch 21. marca - 4. apríla 2012 konala výstava prác ľudovoumeleckých tvorcov s tematikou Veľkej noci. Na výstavu prispeli svojimi prácami aj naši občania, a to p. Ján Džurnák, Marta Kvočková, Mária Stanková a Oľga Tichá.

Do knižnice prispela ako každoročne i p. Monika Trnková zaujímavými veľkonočnými tortami a deti MŠ svojimi výtvarnými prácami.
Tradičné veľkonočné zvyky sa u nás na dedine zachovávajú, pondelok sa nezaobišiel bez šibačky a oblievačky.