Fotogalérie podujatí v roku 2013

Deň ľudovej rozprávky
Z príležitosti Dňa ľudovej rozprávky bolo v obecnej knižnici dňa 16.marca 2013 zorganizované čítanie so žiakmi základnej školy. Deti si vybrali známe ľudové rozprávky, ktoré potom i výtvarne zobrazili.

Veľká noc v knižnici
V predveľkonočnom období čitatelia knižnice pripravovali jarné a veľkonočné aranžmá, ktoré boli sprístupnené i pre verejnosť. Z iniciatívy obecnej knižnice bola oživená tradicia pochôdzky s rapotami.

Tvorivé dielne
V rámci tejto aktivity bola bola uskutočnená beseda Stop drogám, deti pripravili výtvarné práce i na témy Moja obľúbená rozprávka a Máj v našej obci.

Knihy zakúpené z dotácie Ministerstva kultúry SR - projekt Doplnenie knižničného fondu
logo_MK_SR

Z grantového systému Ministerstva kultúry SR získala obecná knižnica dotáciu vo výške 500,00 €. Knižničný fond bol doplnený o diela slovenských autorov pre deti a mládež, o beletriu pre dospelých, encyklopédie, náučné, jazykové a výkladové slovníky a príručky.

Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za poskytnutie dotácie.Deň zdravej výživy a Jeseň v knižnici 
Obecná knižnica sa podieľala na organizovaní Dňa zdravej výživy, ktorý sa konal 9. októbra 2013 v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.

Zimná výzdoba v knižnici a vianočné pozdravy
Obecná knižnica dostala vianočný nádych už v prvé adventné dni. Blížiace sa sviatky pripomínali adventné vence, vianočná výzdoba a pozdravy, ktoré urobili čitatelia knižnice.