Fotogalérie podujatí v roku 2014

Fašiangy a veselí klauni
Tohtoročné fašiangy sa v našej knižnici niesli v znamení veselých klaunov, ktorými čitatelia vyzdobili priestory knižnice. K aktivitám knižnice sa pridali aj členky z Klubu dôchodcov.

Marec mesiac knihy a Týždeň slovenských knižníc
Marec mesiac knihy sa v našej knižnici teší veľkej obľube, o čom svedčí aj zvýšená návštevnosť čitateľov. Cieľom podujatí je zviditeľniť knižnicu ako dôležitú kultúrnu inštitúciu v obci so zameraním na aktivity prístupné deťom i širšej verejnosti.
Aktivity knižnice:

  • Besedy o prečítaných knihách
  • Čítanie rozprávok nahlas
  • Odpoludnie s Andersenom
  • Anketa - Čo rád čítam a aké knihy mám doma?
  • Deň otvorených dverí

Deti si čítali obľúbené rozprávky, zaujala ich veršovaná rozprávka o repe, kreslili si na tému moja rozprávka a výtvarne zobrazili svoje dojmy.

Obecný úrad zakúpil knihy pre mladších čitateľov  a lis na papier Big Shot pre tvorivé dielne

Veľká noc
K Veľkej noci Obecná knižnica pripravila besedu "Ľudové zvyky na dedine", kde v spolupráci s FS DÚHA oživila tradíciu vynášania Moreny, ako symbol končiacej sa zimy a príchod jari.
Deti vyrábali v tvorivých dielňach veľkonočné pozdravy, pripravili výstavku Veľká noc a jarné kvety. Aktívni dospelí čitatelia pripravili pre deti ZŠ s MŠ Krasňany a pre deti z družobnej obce Střítež výstavu s veľkonočnou tématikou.

Deň matiek
K oslave sviatku Dňa matiek deti v knižnici pripravili pre mamy a staré mamy pozdravy s blahoželaním. Nezabudli ani na staršie občianky, ktoré sa pre vysoký vek a chorobu nemohli zúčastniť tejto peknej slávnosti.

Knihy zakúpené z dotácie Ministerstva kultúry SR - projekt Doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu
logo_MK_SR

Z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR získala obecná knižnica dotáciu vo výške 650,00 €. Knižničný fond bol doplnený o diela slovenských autorov pre deti a mládež, o beletriu pre dospelých a odporúčanú literatúru pre žiakov.
Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za poskytnutie dotácie.Prázdniny v knižnici
Aj počas prázdnin pripravila obecná knižnica pre deti zaujímavé podujatia ako sú spoločenské hry, kreslenie, lúštenie krížoviek, súťaživé hry, čítanie obľúbených rozprávok. Deti i dospelých zaujali tvorivé dielne pod vedením našej čitateľky p. Boženy Brezovskej. Pripomenuli sme si 100. výročie narodenia Hany Zelinovej a 70. výročie úmrtia Antoine de Saint – Exupéryho.

Jeseň v knižnici
Jeseň v knižnici sa niesla v znamení pestrých farieb, využitia prírodného materiálu, záhradných a lesných plodov. Čitatelia pripravili pre širšiu verejnosť výstavku veselých postavičiek z ovocia a zeleniny, výtvarné práce s tematikou „Jeseň pani bohatá" a čítali príbehy a básne o jeseni.

Vianoce v knižnici V predvianočnom období sa deti všestranne pripravovali na Vianoce. V tvorivých dielňach vytvárali vianočné pozdravy, adventné vence, ozdoby na stromček. Pre deti MŠ a ZŠ spolu s

Klubom dôchodcov a aktívnymi čitateľkami pripravili vianočnú výstavku, ktorá bola sprístupnená širokej verejnosti. Vianočnú atmosféru navodilo aj čítanie s tématikou vianoce a ľudové zvyky.