Fotogalérie podujatí v roku 2016

Zima
Obdobie pred Vianocami sa nieslo v znamení radostného očakávania najkrajších sviatkov roka. Deti pomáhali pri príprave ozdôb, vianočných pozdravov, adventných vencov na vianočnú výstavku, ktorej sa zúčastnili deti i dospelí. Najmladší návštevníci knižnice milo prekvapili peknými koledami. Vďaka patrí aktívnym ženám p. Ľ. Melovej, B. Trnkovej, B. Brezovskej a Z. Vráblovej, ktoré prispeli na výstavku vkusnými ozdobami a perníčkami. Ing. R. Repčíkovi ďakujeme za knihy na doplnenie fondu našej knižnicie. Tohtoročná zima bola inšpiráciou aj na zhotovenie snehuliakov z rôznych materiálov.

Jeseň v knižnici
V jeseni čitatelia obecnej knižnice aranžovali z kvetov, listov a plodov jesene a pripravovali výstavku pre deti a širšiu verejnosť. Aktívne ženy z klubu dôchodcov a spevácka skupina Krasňanka pomohli pri príprave kultúrneho programu na posedenie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré organizoval obecný úrad. Deti si tiež pripomenuli Deň starých rodičov a písomne vyjadrili svoj vzťah k nim, pomoc a úctu, ktorú im venujú. Čítaním nahlas a na pokračovanie z kníh V. Šikulu, Ľ. Feldeka a M. Ďuríčkovej si upevňujú správne návyky potrebné pre ich rast a rozvoj osobnosti.

Prázdniny v knižnici
Posledné dni školského roka deti využili na vrátenie kníh odporúčanej literatúry. Deti MŠ Krasolienka sa prišli pred prázdninami rozlúčiť a ukázať, čo všetko sa v MŠ naučili a ako sú pripravení do prvého ročníka. Júl a august sa niesol v znamení hier, voľného čítania, vymýšľania príbehov, kreslenia, stolových hier a iných zaujímavých aktivít. Počítače využívali na kontakt so spolužiakmi a na hry podporujúce logické myslenie. Čítanie o hradoch spestrili starší čitatelia maketou opevnenia. Neopomenuli sme ani výročia spisovateľov a významných osobností.

Máj
Najkrajší  mesiac v  roku sa niesol v znamení osláv Dňa matiek. Deti pripravovali pozdravy mamám a starým mamám, čítali a recitovali básne, spievali piesne a pomáhali pri výzdobe miestnosti. Zúčastnili sa i návštev chorých a spíjemnili im tento pekný sviatok pozdravmi a kvetmi. Členky z Folklórneho súboru Dúha si vyskúšali piesne a tance, s ktorými potešili na oslavách Dňa matiek svoje mamy a staré mamy.

Knižnica v marci
Týždeň slovenských knižníc a Marec mesiac knihy bol pre čitateľov zaujímavý pestrými aktivitami: Deň otvorených dverí, čítanie rozprávok J. C. Hronského, P. Dobšinského, od F. Kráľa Jano a Čenkovej deti. Výstavka kníh darovaných p. Peckom prilákala do knižnice väčšinu našich čitateľov. Deti sa štedrému darcovi za zaujímavé a hodnotné knihy a encyklopédie poďakovali písomne.
Na tvorivých dielňach deti vytvárali veľkonočné ozdoby, pozdravy, vajíčka a pomáhali pri aranžovaní veľkonočnej výstavky. Oboznámili sa s jednotlivými zvykmi na dedine (Morena, šibačka, vítanie jari, rapoty a pod.)
Skupina mladých hasičov sa zúčastnila s našimi čitateľmi na obchôdzke obcou s rapotami cez Veľký piatok a Bielu sobotu. S klubom dôchodcov sme navštívili chorých seniorov s ovocnými balíčkami zakupenými OcÚ. Obecná knižnica ďakuje všetkým aktívnym čitateľom a sponzorom za materiálnu pomoc.

Fašiangy
Fašiangové obdobie deti aktívne prežívali prípravou na karneval, výzdobou obecnej knižnice, čítaním o zvykoch v jednotlivých oblastiach Slovenska a zhotovili z prírodných materiálov karnevalové bábky. I keď tohtoročná zima deťom nepraje, potešili sa zhotovením snehuliakov, kreslením zimnej nálady, čítaním a vymýšľaním príbehov o snehuliačikoch v rozprávkovej krajine.
Svätý Valentín sa niesol v znamení veselej nálady pri zhotovovaní valentínskych pozdravov a rozprávaní o tom, komu ich darujú.
Deti nezabudli ani na najstaršieho občana našej obce a pripravili pozdrav k jeho 90. narodeninám. Úcta k starším je jednou z aktivít obecnej knižnice.
Ďakujeme Materskej škole Krasolienka za pozvanie na detský karneval, na ktorom sa najmenší návštevníci knižnice predviedli v nápaditých karnevalových maskách, o čom svedčila i radostná atmosféra v sále.