Fotogalérie podujatí v roku 2017

Advent a vianoce
Advent a očakávanie Vianoc bolo poznačené zvýšenou aktivitou čitateľov v príprave vianočnej výstavky v knižnici. O výstavu bol veľký záujem. Následne bola výstava inštalovaná v družobnej obci Strumień v Poľsku s názvom Vianoce v Krasňanoch. Deti i ženy z obce pripravovali vianočné pozdravy, adventné vence, ozdoby na stromček, medovníčky a rôzne vianočné aranžmá. Deti čítali vianočné príbehy, recitovali koledy a rozprávali o vianočných zvykoch. Mnohí čitatelia sa zúčastnili jasličkovej pobožnosti. Ďakujeme p. Margite Amentovej, p. Lýdii Trnkovej a p. Irene Tichej za estetické vianočné ozdoby a taktiež ženám za vyšívané obrusy s vianočnými motívmi.

Jeseň v knižnici
V jesennom období naši čitatelia pripravili výstavku "Jeseň pani bohatá". Deti ZŠ a MŠ hravou formou poznávali jednotlivé druhy ovocia, zeleniny a kvetov. V tvorivých dielňach kreslili, maľovali a vytvárali zaujímavé jesenné dekorácie. Z príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili seniorom maľované jabĺčka a spevácka skupina Krasňanka tiež prispela svojim programom na slávnosť poriadanú obecným úradom. OÚ zakúpil pre deti knihy vhodné na odprúčané čítanie v jednotlivých ročníkoch ZŠ. Deti si v besede o M. R. Štefánikovi pripomenuli jeho zásluhy ako astronóma, fotografa, letca, generála a politika pri založení ČSR.

Prázdniny v knižnici
Prázdninové obdobie v našej knižnici bolo zamerané na hry rozvíjajúce fantáziu, zručnosť, pamäť a hudobné nadanie. V pracovných a výtvarných aktivitách deti kreslili, maľovali, vystrihovali, skladali a využívali prírodný materiál. Nezabúdali ani na pravidelné čítanie a pripomenuli si i významné udalosti a osobnosti.Máj a jún
Máj je už tradične mesiacom osláv Dňa matiek. Deti pripravili pre mamy a staré mamy pozdravy s blahoželaním. V spolupráci s klubom dôchodcov sme navštívili choré seniorky a spríjemnili im ich sviatok.
Našu knižnicu navštívili p. riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Mgr. Katarína Šušoliaková a p. metodička Mgr. Božena Sobolová v rámci pravidelných metodických návštev.
Deti si počas dní otvorenia obecnej knižnice čítali, kreslili, písali, počítali formou hry "Na školu" a tým si zopakovali svoje vedomosti a poznatky. Najmenší čitatelia tiež ukázali ako sú pripravení na 1. ročník ZŠ, čo všetko vedia a ako sa na školu tešia.
Ku dňu detí starší čitatelia pripravili pre deti cukríkové stromčeky a rôzne spoločenské hry.
Seniorky nacvičili pásmo piesní na akciu 20. ročník Jánskych ohňov.

Jar
Motto Týždňa slovenských knižníc - KNIŽNICA PRE VŠETKÝCH bolo inšpiráciou na rôzne aktivity našich čitateľov: Deň otvorených dverí, čítanie obľúbených rozprávok, povestí, prednes básní s jarnou tématikou, kreslenie, nalepovanie, zhotovenie veľkonočných pozdravov.
Pripomenuli si i výročia spisovateľov - P. Dobšinský, F. Kráľ, R. Moric, J. Bodenek, A. Sládkovič, J. A. Komenský, H. Ch. Andersen.
Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami deti pomáhali pri príprave výstavky "Veľká noc na dedine". Maľovali vajíčka, vytvárali rôzne ozdoby, aranžovali jarné kvety, plietli korbáče a zúčastnili sa s mladými hasičmi obchôdzky po obci s rapotami na Veľký piatok a Bielu sobotu. Folklórny súbor Dúha privítal jar vynášaním Moreny. Táto pekná akcia prilákala mnohých občanov.Fašiangy
Radosť z Fašiangov deti vyjadrili kresbami, zhotovením masiek a výstavkou "Hračky a zvieratká na karnevale." Zážitkami z karnevalu sa pochválili deti ZŠ a MŠ, ktoré pravidelne s p. učiteľkami navštevujú knižnicu.