Fotogalérie podujatí v roku 2018

Vianoce
Advent a príprava na Vianoce boli radostným očakávaním najkrajších sviatkov roka. Tradičnú výstavku pripravili mladší i starší čitatelia, ktorí zhotovili z prírodných materiálov rôzne ozdoby, adventné vence, medovníčky, pozdravy a drobné darčeky pre svojich najbližších. Ďakujeme najmä p. Janke Novotnej, p. Božene Brezovskej a p. Lýdii Cigánikovej za estetické vianočné ozdoby. Z obecnej knižnice je krátky vstup aj v dokumentárnom filme Krasňany, kde účinkujú ženy zo speváckej skupiny Krasňanka.Jeseň
Jesenné obdobie sa nieslo v znamení pestrých farieb vo výtvarných prejavoch detí. Starší čitatelia pripravili výstavku "Plody jesene" a deti si hravou formou získavali vedomosti o jednotlivých druhoch ovocia, zeleniny a lesných plodov i formou ochutnávky. Ďakujeme p. Margite Stankovej, p. Vilme Hliníkovej, p. Justíne Hanuliakovej a p. Anne Švecovej za aktivitu pri realizácii výstavky.
V tomto období sme získali z Fondu na podporu umenia finančné prostriedky na zakúpenie kníh. Vyhoveli sme veľkému počtu čitateľov. Bolo zakúpených 159 nových titulov.
Spolupráca so ZŠ a MŠ je na dobrej úrovni, deti pravidelne navštevujú knižnicu a v tvorivých dielňach realizujú svoje nápady a rozvíjajú fantáziu. Nazapomíname ani na významné výročia. Pripomenuli sme si čítaním a rozhovorom 100. výročie založenia Československa.Prázdniny
Deti si v prázdninovom období čitali obľúbené rozprávky a príbehy, kreslili, vyfarbovali omaľovánky a hrali sa spoločenské hry. Pripravili výstavku "Zober loptu - nie drogy" a "Moje modré more". Spevácka skupina Kasňanka sa zúčastnila svojím vystúpením na obecných slávnostiach. Starší čitatelia si pripomenuli udalosti z augusta 1968 a hovorili o svojich zážitkoch z tých dní. Deň kroja bol príležitosťou vzbudiť úctu k ľudovým tradíciám, ktorú FS DÚHA svojou činnosťou vytvára a posilňuje.Máj - jún
Spolupráca s MŠ Krasolienka bola zameraná na oboznámenie sa s konkrétnymi titulmi kníh v rámci prípravy na 1. ročník ZŠ. Deti zaujali knihy K. Bendovej a Ľ. Podjavorinskej s touto tématikou. So staršími deťmi a školským klubom detí v rozprávkovom odpoludní sme čítali známe a obľúbené rozprávky a príbehy spisovateľov Ľ. Feldeka, T. Janovica, J. Blaškovej a K. Bendovej. Niektoré z nich i výtvarne vyjadrili. V tvorivých dielňach pripravovali pozdravy ku Dňu matiek i starším a nemocným seniorkam. Spevácka skupina Krasňanka sa podieľala kultúrnym vystúpením na obecnej akcii Jánske ohne.Január - marec
Deti plné zážitkov z Vianoc a Nového roka sa v besede zamerali na tradície a slávenie týchto najkrajších sviatkov v rodinách. Pripomenuli si 330. výročie narodenia nášho národného hrdinu Juraja Jánošíka, čítali povesti, spievali piesne a rozprávali zážitky z návštevy z Terchovej. V príprave na fašiangy sa zamerali na výzdobu priestorov knižnice a plánovaný karneval. Spolupráca s MŠ a ZŠ pokračovala podľa ich záujmov a plánovaných aktivít. K 70. výročiu Slovenky si deti mali možnosť pozrieť i staré vydania tohto časopisu. Marec mesiac knihy bol zameraný hlavne na čítanie a propagáciu záujímavých kníh, rozhovory o spisovateľoch a ich dielach, hlavne Pavol Dobšinský a jeho najkrajšie ľudové roprávky. Deti prvého ročníka ZŠ aj s pani učiteľkou Jankou Šepešovou prišli na spoločný zápis nových čitateľov obecnej knižnice. V tomto období deti spoločne s aktívnymi ženami pripravili veľkonočnú výstavku spojenú s ľudovými zvykmi na dedine.