Folklórny súbor Dúha vznikol v roku 2010. Zakladateľkou a vedúcou súboru je Bc. Zuzana Vráblová. Neskôr sa k nej pripojil Peter Androvič a ponúkol pomocnú ruku pri vedení súboru. Jeho úlohou je aj riešiť všetky technické problémy. Zároveň sa angažuje aj v hudobnej zložke pod vedením Martina Čerňanského, ktorý veľkou mierou ovplyvňuje činnosť folklórneho súboru DÚHA. Jeho zásluhou sa všetky piesne aj tance môžu spievať a tancovať za sprievodu heligóniek a jeho žiakov – heligonkárov.

Hudobnú zložku tvorí pätica chlapcov. Sú to heligonkári - žiaci Ing. Martina Čerňanského. Členmi  FS sa stali v septembri 2011, kedy nás sprevádzali na Benefičnom koncerte Spojme srdcia pre zdravie vo Vyšných Ružbachoch.

Činnosť FS je zameraná na zachovanie kultúrneho bohatstva našich predkov. Jeho snahou je, aby sa deti učili to, čo nám zanechali naši predkovia. Približujú nám život, aký my už nepoznáme, ich každodenné starosti, radosti, ako aj údel pracujúceho človeka bez rôznych vymožeností dnešnej doby.

Prvou myšlienkou na založenie súboru bolo vyplniť voľný čas detí v obci a opäť zapojiť deti a ich rodičov do kultúrneho diania v obci. Počet členov pri zápise bol 36, z toho 6 chlapcov. Nakoľko chlapci o takúto formu voľno časovej aktivity neprejavili dostatočný záujem, od roku 2011 je to čisto dievčensky folklórny súbor.  Po určitom čase, kedy zvíťazila vytrvalosť, FS sa pýšil stálymi členkami v počte 16. Tieto dievčence sú stále jeho členkami a sprevádzajú súbor na jeho cestách. Členov je už podstatne viac, ale o týchto dievčatách môžeme povedať, že sú tiež jeho zakladateľkami.