Urbárska obec

Urbárska obec Krasňany zverejňuje finančné hospodárenie LPSP a PS za rok 2022:

Prvá písomná zmienka o urbárnikoch v našej obci je zo dňa 24. septembra 1925. Žiaľ, je veľmi málo zachovaných dokladov o ich činnosti. Doklady o prvej uzatvorenej zmluve medzi grófom Pongráczom pochádzajú z roku 1938.
Dňa 28.02.1996 zástupcovia Urbárskej obce pozemkového spoločenstva v Krasňanoch dali žiadosť na zápis do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou. Obvodný úrad v Žiline, samostatný referát regionálneho rozvoja, úsek poľnohospodárstva, dňa 16.07.1996 podľa § 27 odsek 1 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, tejto žiadosti vyhovel. Počet podielov jednotlivých členov spoločenstva bolo 281. Pozemkové spoločenstvo v tom čase hospodárilo na výmere 85 ha lesnej pôdy.