Tlačová správa spoločnosti Kia Motors Slovakia o pobyte detí v letnom vzdelávacom kempe.

Indiánsky deň pre deti v Kia Motors Slovakia
• Mládež okolitých obcí sa vzdeláva v rámci projektu Kia English Daily Camp 2011
• Závod pomáha účastníkom denného letného tábora zdokonaľovať svoje jazykové a počítačové zručnosti
• Kia zorganizovala letný tábor pre viac ako 100 mládežníkov


(Teplička nad Váhom) 18. august 2011 – Výrobný závod Kia Motors Slovakia dnes v rámci projektu Kia English Daily Camp 2011 zorganizoval pre žiakov základných škôl indiánsky deň, ktorý sa konal v priestoroch Vzdelávacieho centra spoločnosti v obci Gbeľany. Účastníci druhého turnusu letného tábora vyrábali indiánske tomahavky, čelenky, nástroje z kože a maľovali si tvár. Formou interaktívnych hier sa zdokonaľovali v anglickom jazyku a učili sa slovnú zásobu zameranú nielen na indiánsku tematiku. Poobedňajší program tvorili pohybové aktivity v teréne ako napríklad hod tomahavkom na cieľ, beh cez prekážkovú dráhu, ryžovanie zlata, triedenie šošovice, hrachu, guliek, hod oštepom, streľba z kuše a ďalšie. Žiaci zlepšovali i svoje počítačové zručnosti, keď na internete vyhľadávali informácie o histórii a indiánskych kmeňoch.

„Prostredníctvom projektu Kia English Daily Camp 2011 sa usilujeme o to, aby si deti a mládež zdokonalili svoje jazykové a počítačové zručnosti a zároveň sa počas letných prázdnin zabavili v príjemnom prostredí. Tento projekt je súčasťou filantropických aktivít určených pre rozvoj žilinského regiónu. V roku 2011 sme už vyhlásili tretí ročník Zamestnaneckého grantového programu a zapojili sa do dobrovoľníckej akcie Naše mesto. V druhej polovici máme naplánované projekty venované podpore škôl, obcí a neziskových organizácií so zameraním na ochranu životného prostredia a bezpečnosť," povedal Dušan Dvořák, Senior manažér oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Kia English Daily Camp 2011 je denný tábor pre žiakov základných a študentov stredných škôl organizovaný spoločnosťou Kia Motors Slovakia, ktorý trvá týždeň. Prebieha v troch samostatných turnusoch. Jeho cieľom je prelomiť jazykovú bariéru a ostych použiť cudzí jazyk, ako aj zlepšiť počítačové zručnosti žiakov. Vzdelávanie sa realizuje nenápadnou formou hry, prostredníctvom rôznych aktivít (napr. orientácia v prírode, branný výcvik, maľovanie, netradičné športové aktivity). Je určený pre deti a mládež, ktoré majú trvalý pobyt v niektorej z okolitých obcí (Mojš, Gbeľany, Teplička nad Váhom, Nededza, Varín, Krasňany). Počas celého trvania týždňového turnusu majú deti možnosť komunikovať s rodenými Angličanmi, ktorí tvoria súčasť tímu animátorov.