Spoločenské podujatia

Zúčastnili sa družstvá :
  • Krasňany
  • Stráža
  • Nezbudská Lúčka
  • Stará Bystrica

V stredu 27. októbra 2010 Obecný úrad Krasňany a Klub dôchodcov Krasňany pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovali stretnutie dôchodcov a jubilantov. Október - Mesiac úcty k starším je najvhodnejším obdobím na zorganizovanie takéhoto stretnutia. Je obdobím, v ktorom sa zastavíme,  zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Pripomenieme, že na seniorov obec nezabúda, že si vážime prácu, ktorú vykonali.

V piatok 10. októbra 2008 sa o 1600 hod. uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby „Viacúčelový športový areál Krasňany – I. etapa Šatne a tribúna". Táto stavba rieši výstavbu šatní s tribúnou, napojenie na inžinierske siete a jeho komunikačné prepojenie.

V dňoch 29. - 31. augusta 2008 sa v našej obci konali oslavy pri príležitosti 75. výročia založenia DHZ Krasňany a zároveň aj oslavy sv. Moniky, patrónky našej obce. Oslavy začali slávnostnou schôdzou, na ktorej sa odovzdávali Pamätné listy. V sobotu bolo športové dopoludnie na futbalovom ihrisku, neskôr spoločenská zábava v letnom amfiteátri.