Spoločenské podujatia

V dňoch 29. - 31. augusta 2008 sa v našej obci konali oslavy pri príležitosti 75. výročia založenia DHZ Krasňany a zároveň aj oslavy sv. Moniky, patrónky našej obce. Oslavy začali slávnostnou schôdzou, na ktorej sa odovzdávali Pamätné listy. V sobotu bolo športové dopoludnie na futbalovom ihrisku, neskôr spoločenská zábava v letnom amfiteátri.