Spoločenské podujatia

satne_m

V piatok 10. októbra 2008 sa o 1600 hod. uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby „Viacúčelový športový areál Krasňany – I. etapa Šatne a tribúna". Táto stavba rieši výstavbu šatní s tribúnou, napojenie na inžinierske siete a jeho komunikačné prepojenie.

oslavy_m V dňoch 29. - 31. augusta 2008 sa v našej obci konali oslavy pri príležitosti 75. výročia založenia DHZ Krasňany a zároveň aj oslavy sv. Moniky, patrónky našej obce. Oslavy začali slávnostnou schôdzou, na ktorej sa odovzdávali Pamätné listy. V sobotu bolo športové dopoludnie na futbalovom ihrisku, neskôr spoločenská zábava v letnom amfiteátri.