Ostatné dokumenty

pdfZáverečný účet obce Krasňany za rok 2020 (859 KB)

pdfPovodňový plán záchranných prác obce Krasňany (478 Kb) - aktualizovaný 08/2020

Obecné poplatky schválené OZ obce Krasňany dňa 10.12.2020, Uznesením č. 180/2020, účinné od 01.01.2021.

pdfZáverečný účet obce Krasňany za rok 2019

pdfZáverečný účet obce Krasňany za rok 2018 469.14 KB

pdfKonsolidovaná výročná správa obce Krasňany za rok 2018 1.35 MB

pdfKonsolidovaná výročná správa obce Krasňany za rok 2017 1.27 MB