Ostatné dokumenty

pdfZáverečný účet obce Krasňany za rok 20225 (71.01 KB)

pdfZásady odmeňovania poslancov OZ obce Krasňany (104,39 KB)

pdfZáverečný účet obce Krasňany za rok 2021 (522,39 KB)

pdfZáverečný účet obce Krasňany za rok 2020 (859 KB)

pdfPovodňový plán záchranných prác obce Krasňany (478 Kb) - aktualizovaný 08/2020

Obecné poplatky schválené OZ obce Krasňany dňa 10.12.2020, Uznesením č. 180/2020, účinné od 01.01.2021.