Obecné poplatky schválené OZ obce Krasňany dňa 10.12.2020, Uznesením č. 180/2020, účinné od 01.01.2021.