IMG_3794Dňa 11.októbra 2013 sa folklórny súbor DÚHA Krasňany, vedenie FS, rodičia a starosta obce zúčastnili na benefičnom koncerte "Spojme srdcia pre zdravie" v Kežmarku. Pozvanie na toto krásne podujatie sme dostali od predsedu občianskeho združenia p. Vladimíra Kačmára.

Jeho cieľom a cieľom celého OZ je spolupracovať so združeniami a spoločenstvami, koordinovať pomoc pre všetky združenia formou usporiadania koncertov, kultúrno-spoločenských podujatí, rekondično-rehabilitačných pobytov, zbierok a rôznymi inými formami.Sme veľmi radi a hrdí, že poznáme človeka, ktorý sa podieľa na tom, aby ľudia s fyzickým a psychickým handicapom sa zapájali do rôznych akcií a kultúrno-spoločenských podujatí.

FS DÚHA svojou účasťou podporil túto akciu a úprimne ďakujeme za pozvanie. Naše deti sa učia prijať medzi seba aj handicapovaných. Dokážu akceptovať, že aj v takomto človeku je veľa lásky, radosti a dokáže ukázať svetu, že napriek handicapu je plnohodnotným človekom pre našu spoločnosť.

Zároveň ďakujeme aj firme COBA Automotive, s.r.o., Vyšné Kamence za sponzorské poskytnutie dopravy, lebo vieme, že finančné náklady na dopravu sú vysoké a pre náš FS neoceniteľné.

„Spojme srdcia pre zdravie, láska žiaľu dá tak bozk, ľudia podajme si ruky, svet bolesti už má dosť...
Spojiť ľudí pre lásku, veď nestojí to tak veľa, aby človek v človeku mal a mal aj priateľa...“

 

FS DÚHA sa už v minulosti zúčastnil na takomto koncerte vo Vyšných Ružbachoch. Dúfajme, že aj v budúcnosti sa budeme zúčastňovať na podobných akciách, kde cieľom je spájať srdcia a ľudí pre lásku a zdravie.


Fotogaléria z podujatia