Prvé vystúpenie FS DÚHA Krasňany sa konalo v roku 2011 pri príležitosti Dňa Matiek v kaštieli v Krasňanoch. Nakoľko toto vystúpenie bolo prvé, dievčatá mali úspech. Problém bol však s oblečením. Kedže v Krasňanoch bola núdza o tradičné kroje, ktoré sa zachovali, dievčatá boli oblečené do modrých sukničiek a bielych tričiek a obuté mali cvičky. Jednou z priorít súboru v tom čase bolo obliecť deti do vhodného kroja, aby mohli na úrovni reprezentovať obec. No v tomto roku sa to ešte nestalo.Druhým vystúpením, pre súbor veľmi významným, bolo pozvanie na Benefičný koncert Spojme srdcia pre zdravie vo Vyšných Ružbachoch. Pozvanie sme dostali od pána Vladimíra Kačmára, predsedu Občianskeho združenia Spojme srdcia pre zdravie. Deti v tom čase reprezentovali obec spolu s heligonkármi, ktorí sa stali súčasťou súboru a aj z pozvanými hosťami ĽH Stratenec pod vedením Jožka Vrábla. Ich prvým tancom boli "KARIČKY" - tance z Východniarskej oblasti.


Na naše 1. výročie sme pri príležitosti osláv posvätenia kaplnky v Krasňanoch zatancovali a spríjemnili deň aj biskupovi zo Žilinskej diecézy Mons. doc. ThDr. Tomášovi Galisovi. Po vystúpení v Ružbachoch naše deti predviedli svoje kvality aj občanom z Krasňan, ktorý netušili, že nejaký súbor v obci funguje. Príjemne sme ich prekvapili a začali si tvoriť dobré meno v obci.


Ďalšou pre nás dôležitou prioritou je, aby sa súbor  zapájal aj do kultúrneho a spoločenského života obce. Vianoce sú najkrajším obdobím  pre všetkých ľudí. Sú to sviatky mieru, pokoja, radosti a lásky. Aj FS DÚHA sa začal zapájať do kalendárnych zvykov obce. Pri príležitosti narodenia Ježiška v spolupráci so speváckou skupinou Krasňanka sa deti zapojili do Jasličkovej pobožnosti. Ich vystúpenie bolo obohatené práve čistou detskou dušou a radosťou v očiach, kde vzdávali úctu Ježiškovi a mohli robiť radosť aj ľuďom, ktorý ich prišli pozrieť. I keď nemáme v obci kostol, kaplnka - Dom smútku slúži na sväté omše a je aj miestom zvestovania narodenia Ježiša Krista.