Po úspešnom vystúpení Jasličkovej pobožnosti sa Folklórny súbor DÚHA v spolupráci s Ľudovou hudbou Stratenec podujal uskutočniť akciu, ktorá sa nesie v duchu Vianoc, no je aj medzníkom pre obdobie Fašiangov. Tento projekt, ktorý sme realizovali ako 0. ročník sa nazýva Trojkráľový koncert. Je to obdobie, kedy končia Vianoce a začína sa obdobie tanečných zábav a plesov až po Popolcovú stredu. Týmto koncertom ukončujeme obdobie vianočných sviatkov a otvárame priestor na tanec, zábavu a smiech. Koncert zahájil FS DÚHA a pripojili sa aj pozvaní hostia.

Rok 2012 bol pre FS odrazovým mostíkom. Hudobnej zložke sme zakúpili krásne vybíjané opasky, dali sme pre dievčatá ušiť k modrým sukienkam aj lajblíky a zároveň sme obuli deti do tradičnej obuvi - krpcov. Za tento, pre nás veľký dar, vďačíme pánovi Tiborovi Papánkovi, ktorý nám venoval finančnú čiastku. Prvýkrát sme v krpcoch tancovali na vystúpení pri príležitosti Dňa Matiek  v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch. V tom čase mal FS DÚHA 24 členov.


Školský rok sa skončil v júni ale FS prázdniny nemá. No symbolicky si ukončujeme školský rok pri dobrom Guláši s rodičmi a priaznivcami súboru. Deti aj rodičia majú možnosť si posedieť, zaspievať a zabaviť sa.

Leto 2012 sa nieslo v duchu veľkých príprav na oslavy Dni Sv. Moniky, patrónky obce. Sú to obecné hody. V tento deň sa v športovom areáli konali športové a kultúrne slávnosti. Doobeda sú futbalové turnaje, kde majú športové kluby medzi sebou zápasy. V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo kultúrne vystúpenie. Zúčastnili sme sa aj my s tancom "Tancovačky a spevy z našej doliny" a veľa iných hostí.

Začiatkom septembra sme vystúpili v Žiline na podujatí Dni vidieka. Tu sme reprezentovali obec s veľkým úspechom a o týždeň neskôr sme prijali pozvanie do Varína na koncert O 5 zapojení, kde sme znovu urobili česť svojmu menu i obci.


Začiatok septembra bol významným aj pre nových členov FS - DÚHOVČATÁ. Sú to naši najmenší členovia, ktorí majú chuť tancovať a spievať. Ich prvé vystúpenie bolo na Mikuláša 2012, ktorý im za krásne vystúpenie daroval sladkú odmenu. V tomto mesiaci sme sa s DÚHOVČATAMI aj s FS DÚHA zúčastnili vystúpenia na Akadémii CVČ, kde DÚHOVČATÁ brilantne predviedli to, čo sa naučili za 4 mesiace a FS svojim priaznivcom potešil srdiečko.

A opäť je tu čas Vianoc, kedy sa radujeme z narodenia Ježiška. Tento rok sme Jasličkovú pobožnosť slávili bez pomoci Speváckej skupiny Krasňanka. Pojali sme ju trošku ináč. Nazvali sme ju “Deti zo srdca Ježiškovi“. FS DÚHA si pripravil bohatú zmes kolied, vinšov, prianí a prosieb, v ktorej Ježiškovi svojim spôsobom venovali dary zo svojho čistého detského srdiečka.