Projekt Doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu bol realizovaný finančnou podporou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR v programe Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií na rok 2014, prostredníctvom podprogramu 2.5. Akvizícia knižníc.

Dotácia bola poskytnutá vo výške 650,- €, spolufinancovanie obce tvorí 168,55 €. Knižničný fond bol doplnený o diela slovenských autorov pre deti a mládež, o beletriu pre dospelých a odporúčanú literatúru pre žiakov. Celkovo 120 knižničných jednotiek.

Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za poskytnutie dotácie.
logo_MK_SR_2014