Na základe kontroly z hygieny školskej kuchyne vyplynulo, že je nutné zabezpečiť nové pracovné stoly, nakoľko tie staré už nespĺňali hygienické parametre. Zákazka sa zadala cez elektronické trhovisko a dňa 24.07.2015 bol vyselektovaný dodávateľ s najnižšou cenou: GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina.

Jednalo sa o dodanie dvoch kusov nerezových pracovných stolov v 3 zásuvkami a jeden nerezový jednodrez. Celková cena s DPH 1 115,00 €.

Priestory školskej jedálne bolo nutné aj vymaľovať. To vykonali aktivační pracovníci obecného úradu.